Industrial Machinery s.r.o. Stroje pro obalový průmysl
a obalové materiály

CS EN

Politika kvality

Vedení společnosti vyhlašuje pro následující oblasti tuto politiku kvality:

1. ZÁKAZNÍK

Základem naší činnosti je dlouhodobě zodpovědný přístup k řešení požadavků našich zákazníků pro dosažení jejich trvalé spokojenosti. Této skutečnosti dosahujeme zejména úzkou spoluprací s našimi zákazníky, vyhodnocováním jejich potřeb, analýzou možných řešení, tvorbou zakázek na míru a zpětnou vazbou o kvalitě prováděných služeb. To vše proto, aby se naše společnost stala dlouhodobým a zavedeným dodavatelem v oblasti našeho portfolia.

2. ZAMĚSTNANEC

Pro zajišťování kvality služeb naší společnosti, klademe vysoký důraz na vnitrofiremní politiku založenou na důsledné personální agendě. Samozřejmostí je zajištění odpovídajícího pracovního prostředí a nejmodernějšího technologického vybavení pro maximální spokojenost našich zaměstnanců. Trvale zároveň podporujeme zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců, zajištění jejich odborné způsobilosti, provádění potřebných školení a výcviku a rozšiřování jejich obzorů účastí na marketingových aktivitách společnosti. To v konečném důsledku vede k efektivizaci našich interních výkonů. V rámci vnitrofiremní činnosti mají zaměstnanci možnost seberealizace a tvůrčí činnosti možností se podílet na optimalizaci vnitrofiremních procesů.

3. VLASTNÍK

Vedení společnosti stejně tak jako řadoví zaměstnanci postupuje pravidelné vzdělávání a zvyšování kvalifikace, pro zefektivnění vlastní činnosti a optimalizaci řízení společnosti. Samozřejmostí je vyhodnocování efektivity marketingové a řídící činnosti, včetně zpětné vazby od zaměstnanců a zákazníků, to vše pro dosažení optimálního stavu. Tím je podporována snaha o dosažení prosperity a trvalého růstu naší společnosti.

4. DODAVATEL

Kvalita práce naší společnosti je přímo závislá na kvalitě služeb našich dodavatelů. Proto se snažíme vybudovat síť spolehlivých dodavatelsko odběratelských vztahů se společnostmi s vysokou kvalitou nabízených produktů a doprovodného servisu. Cílem naší společnosti jsou dlouhodobě korektní obchodně právní vztahy zajišťující potřebnou flexibilitu, kvalitu a oboustrannou spokojenost.

5. SPOLEČNOST

Vedení společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a další rozvoj systému managementu kvality. Hlavním cílem je maximální možná optimalizace vnitrofiremních i vnějších obchodně právních procesů pro stabilizaci pozice společnosti na trhu.


Schváleno dne 1.10. 2012 Ing. et Ing. Ivo Penn